Casala

Circular Furniture

Curvy Circular Family

Het Curvy Family programma heeft een gerecyclede variant, waarbij de kunststof zitting en rugleuning voor 100% vervaardigd zijn uit plastic huisafval. Deze innovatieve, optimaal gerecyclede oplossing biedt Casala momenteel aan voor de modellen:

  • Curvy Circular (kunststof zitting en rug geproduceerd uit 100% plastic huisafval)
  • Cello Circular (kunststof zitting en rug geproduceerd uit 100% plastic huisafval)
  • Cobra Circular (kunststof zitting en rug geproduceerd uit 100% plastic huisafval)

Hiermee ontstaat dus een kunststof zitting en rug van 100% gerecycled huisafval waarbij u zelfs uit 4 kleuren kunt kiezen; Ocean Blue, Forest Green, Stone Grey & Lava Black. En deze zijn bovendien zelf ook weer 100% hoogwaardig recyclebaar! Deze productiemethode levert een fundamentele bijdrage aan het milieu. Door plastic te recyclen ontstaat er een gesloten kringloop en de milieu-impact wordt verkleind:

  • plastic kan geproduceerd worden zonder gebruik van ruwe olie
  • het energieverbruik is aanzienlijk lager dan bij productie van nieuwe kunststoffen
  • de CO2 emissiewaarden en andere vervuilende emissies zijn veel lager
  • we helpen de plastic afvalberg te verminderen
  • tot voor kort alleen downcyclebaar afval wordt ge-upcycled tot een premium product

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van secundair staal en de specifieke eisen die gesteld worden aan de sterkte van het staal, is het aandeel gerecycled staal op dit moment maximaal 40%. Het aandeel gerecycled materiaal in een nieuwe Curvy Circular is daarmee het maximaal haalbare.

Productenaanbod met 100% gerecycled kunststof

Curvy Family

Circulaire kleuren

De circulaire variant van Curvy, Cello en Cobra, waarvan de kunststof zitting en rugleuning vervaardigd zijn van 100% gerecycled plastic huisafval, is verkrijgbaar in 4 eigentijdse kleuren; Forest Green, Ocean Blue, Stone Grey & Lava Black.

Met deze aanvulling is de Curvy Family verkrijgbaar in maar liefst 19 standaard kunststof kleuren. Bekijk de materialenkaart voor een compleet overzicht.

Ontwerp

Casala producten worden ontworpen voor een lange gebruiksduur, onze ontwerpen zijn tijdloos en van hoge kwaliteit. Een product met een lange gebruiksduur is een basisvoorwaarde voor de Circulaire Economie.

“Onze productontwikkeling is gericht op het eenvoudig demonteren en scheiden van materialen en het minimaliseren van grondstofgebruik. Door slimme plaatsing van verstevigingen in kunststof en aluminium gegoten onderdelen kunnen deze dunner uitgevoerd worden.”

Er worden zoveel mogelijk gerecyclede grondstoffen gebruikt om de aarde zo min mogelijk te belasten met het delven van nieuwe materialen. Door eenvoudige demontage en scheiding van materialen wordt het refurbishen van meubilair, en uiteindelijk 100% recyclen van de materialen waaruit producten bestaan, ook economisch aantrekkelijk.

100% re-used plastic

The making of

Casala heeft in nauwe samenwerking met Der Grüne Punkt stoelen geproduceerd waarvan de zitting en rugleuning voor 100% vervaardigd zijn uit gerecycled plastic huisafval. Voor zowel Der Grüne Punkt als Casala is de productie van de Curvy Family Recycled stoelen een belangrijk project gezien de gestelde eisen aan techniek, kwaliteit en innovativiteit.

Meer lezen

Productie

Casala meubilair wordt in Nederland geproduceerd onder goede arbeidsomstandigheden en door goed opgeleide medewerkers, die bestaanszekerheid hebben. Daarbij wordt vanzelfsprekend binnen de Nederlandse milieunormen geopereerd, maar we doen veel meer om onze productie te verduurzamen. We kopen duurzame energie in, wekken energie op uit zelf geperste pellets van eigen zaagafval en gebruiken milieusparende productietechnieken zoals lasersnijden in staal en computergestuurde stofsnijmachines. Hierdoor wordt het grondstofgebruik, de afval uit productie, CO2 uitstoot en het energieverbruik geminimaliseerd.

Grondstoffen en halffabrikaten worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht. In principe binnen West-Europa en altijd uit gegarandeerd verantwoorde bron. Met de FSC®- en PEFC -certificering van onze houten onderdelen en de samenwerking met Der Grüne Punkt op het gebied van kunststof is dat ook onafhankelijk gewaarborgd. De leveranciersselectie binnen Casala vindt zorgvuldig plaats. De mate van duurzaamheid, onderbouwd met certificaten volgens FSC® of PEFC en ISO14001, is daar een belangrijk onderdeel van.

Bij de productie wordt het ontstaan van restmateriaal zoveel mogelijk voorkomen door heel specifiek in te kopen en materiaaltechnisch geoptimaliseerde productiemethodes toe te passen. Restmateriaal van productie wordt gescheiden ingezameld, door lokale partners opgehaald en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Waar dat kan, worden reststromen rechtstreeks aan de toeleverancier geretourneerd om nieuwe onderdelen van te maken. Zo worden snij-afval van staal, versleten of kapotte pootdoppen van stoelen en tafels en kunststof zittingen en rugleuningen weer ingezet voor het maken van een nieuw product.

Gebruik

Casala meubilair is ‘Design linked to functionality’. Hiermee benadrukken we dat onze meubelen ontworpen zijn voor een lang gebruik en altijd een functionele toegevoegde waarde hebben.

Een lange levensduur en nuttig gebruik zijn de beste voorwaarden om te voorkomen dat een product binnen enkele jaren afgedankt en tot afval gereduceerd wordt. Zo zorgen we ervoor dat er geen grondstoffen uit de keten verdwijnen en voorkomen we dat de afvalberg van onze samenleving blijft groeien.

Retourname-garantie

Casala meubilair is “designed for disassembly”; ontworpen voor eenvoudige demontage. In onze productie kunnen we producten optimaal refurbishen en geschikt maken voor een tweede leven. Dat doen we met Casala producten, maar ook met andere meubels. Zo bieden we projecttafels en -stoelen aan die via ReFurniture opnieuw gebruikt kunnen worden.

Heeft u gebruikt Casala meubilair? Casala garandeert terugname en verwerking tot nieuwe producten voor alle door Casala geproduceerde meubels. Oók meubilair van >15 jaar oud.

Recycling

Er zal een moment aanbreken waarop ook Casala meubilair niet meer voor hergebruik in aanmerking komt. Dan zijn onze producten demonteerbaar en de onderdelen voor nagenoeg 100% recyclebaar.