Privacy Statement

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Casala. U dient zich ervan bewust te zijn dat Casala niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Casala respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Heeft u na het lezen toch nog vragen? Mail dan naar privacy@casala.com.

Waarom persoonsgegevens?
Door het bezoeken van onze website of als klant van Casala deelt u allerlei persoonsgegevens met ons. Ook wanneer u contact heeft met onze klantenservice, deelt u persoonsgegevens. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die direct te herleiden zijn naar u. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Denk aan uw naam, adres of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer valt hieronder. Het gaat dus om alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht.

Hoe verwerkt Casala persoonsgegevens?
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten, en de (ver)koop van deze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Wettelijk gezien is verwerken een breed begrip. Verwerken bestaat namelijk uit alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met persoonsgegevens. Casala verwerkt persoonsgegevens onder andere door het verzamelen, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens door middel van doorzending of vernietigen van gegevens.

Hoe bewaart Casala persoonsgegevens?
Casala bewaart uw persoonsgegevens voor zover nodig om u van dienst te zijn, en voor zover nodig of is toegestaan op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Casala werkt met veilige en wettelijk goedgekeurde systemen waarmee wij uw persoonsgegevens beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Met wie deelt Casala uw persoonsgegevens?
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Casala zorgvuldig te werk. Uw persoonsgegevens zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor Casala. Soms is het echter noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met anderen. Er zijn dus situaties mogelijk waarbij het noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens worden gekoppeld en gecontroleerd met uw persoonsgegevens bij partners.

Hoe tevreden bent u?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor analyse om onze dienstverlening te kunnen verbeteren of om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen als er sprake is van een wijziging van uw bestelling of het aflevermoment. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een (online) klanttevredenheidsonderzoek.

Casala informeert u graag
Casala gebruikt uw persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – eveneens om u te informeren over producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn van aan Casala gelieerde ondernemingen. Ook kunnen wij u algemene informatie over Casala toesturen waarvan wij denken dat dit relevant voor u is.

Wilt u geen commerciële informatie meer ontvangen?
U kunt te allen tijde aangeven dat u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Dit kunt u doorgeven door een mail te sturen naar privacy@casala.com. Wij zullen u dan niet langer informatie toesturen. Houd u wel rekening met enige verwerkingstijd.

Zijn uw gegevens aan te passen of te verwijderen?
U kunt ons altijd benaderen met het verzoek om uw persoonsgegevens in te zien en/of te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn. Daarnaast kunt u zich ook beroepen op het recht van vergetelheid en dataportabiliteit zoals in de nieuwe GDPR is omschreven. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Let op: Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat wij u als klant niet meer van dienst kunnen zijn.

U kunt uw gegevens laten aanpassen of verwijderen door contact op te nemen via privacy@casala.com.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Conform wetgeving worden alle administratieve gegevens van Casala zeven jaar bewaard. Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in ons CRM-systeem opgenomen.

Recht indienen klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens bij Casala? Omdat u vindt dat Casala niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u bijvoorbeeld inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie van Casala? Neem altijd eerst contact op via privacy@casala.com. Komt u er niet samen uit, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap. Ook kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te gaan.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 januari 2019.