Locatie: Dorpskerk Bathmen / Dealer: Offex projectinrichters / Fotografie: Chris van Koeverden

 

Dorpskerk Bathmen

 

In het centrum van Bathmen staat de beeldbepalende, monumentale Dorpskerk. Uit aanwijzingen valt af te leiden dat er in de eerste helft van de 13e eeuw al aan deze kerk werd gebouwd. Door de eeuwen heen is de kerk uitgebouwd en meermalen gerestaureerd om het gebouw toekomstbestendig te maken. Om een groter publiek te laten genieten van het eeuwenoude monument wordt het gebouw, naast de zondagsdienst, al vele decennia opengesteld voor kunst- en cultuurevenementen.

Sinds 2017 zijn de mogelijkheden voor verhuur en organiseren van evenementen vergroot, door de bestaande kerkbanken te vervangen door stoelen. Het meubilair paste niet meer in de nieuwe plannen, het was onpraktisch en voldeed niet aan de hedendaagse veiligheidseisen. De kerkbanken boden weinig flexibiliteit en de biezen stoelen hadden hun langste tijd wel gehad. Daarnaast konden ze niet worden gekoppeld en gestapeld.

Dorpskerk Bathmen vormt samen met Cultuurhuus Braakhekke het culturele hart van Bathmen. Hierdoor werd bij de aanschaf van nieuwe stoelen de samenwerking gezocht. Offex Kerkinrichting adviseerde beide partijen bij hun keuze voor de juiste stoel.

Kerkmeubilair Casala Lynx I kerkstoelen in Dorpskerk Bathmen

Werkgroep
Enkele Kerkrentmeesters, bestuursleden van de Stichting Vrienden van het monument Dorpskerk Bathmen, enkele vrijwillige kosters, schoonmakers van de Dorpskerk, beheerder en leden van het bestuur van Cultuurhuus Braakhekke en enkele gemeenteleden hebben een werkgroep geformeerd. Een deel van de werkgroep heeft de Kerkenbeurs bezocht om een eerste indruk te krijgen van de vele mogelijkheden in kerkmeubilair.

Vervolgens is er een prioriteitenlijst samengesteld waarvoor alle werkgroepleden hun input hebben geleverd. De belangrijkste punten bleken praktisch in gebruik, makkelijk te verplaatsen, goed te reinigen en een stevige, maar comfortabele zit voor de gemiddelde bezoeker. Extra nadruk lag op een eenvoudige en veilige wijze van koppelen van de stoelen, omdat er regelmatig wordt gewisseld van opstelling. Het is prettig wanneer dit snel en met weinig inspanning kan worden gerealiseerd.

In totaal heeft de werkgroep zo’n 20 stoelen van diverse leveranciers uitgebreid getest. Er werden ook stoelen aangeboden die voldoen aan de Duitse norm qua koppelen, maar deze stoelen werden door de brandweer als ongeschikt bestempeld. Om de veiligheid in kerken te waarborgen dienen stoelen, vanaf 100 zitplaatsen, gekoppeld te worden opgesteld. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar de Europese norm NEN-EN-14703 voor het veilig gebruik van gekoppelde zaalstoelen.

Kerkmeubilair Casala | Lynx I kerkstoelen in Dorpskerk Bathmen

Bezoek op locatie
André Olden van de werkgroep heeft de Casala Lynx stoelen in een aantal Nederlandse kerken bekeken. Zo heeft hij een dienst bijgewoond in de Oude Kerk in Maasland en aansluitend uitgebreid met de koster en Kerkrentmeester gesproken over de stoelkeuze. Achteraf gezien was dit bezoek doorslaggevend om voor de Lynx stoel te kiezen.

 

“Het bijwonen van een dienst op Casala Lynx stoelen in de Oude Kerk van Maasland was doorslaggevend in de keuze voor deze stoel.”

André Olden – Voorzitter College van Kerkrentmeesters

 

Kerkmeubilair Casala Lynx I kerkstoelen in Dorpskerk Bathmen

Onderling uitwisselen van meubilair
Dorpskerk Bathmen en Cultuurhuus Braakhekke hebben gekozen voor eenzelfde type stoel met een andere zitschaal. Hierdoor behouden beide locaties hun eigen uitstraling maar is het mogelijk om stoelen onderling uit te wisselen. In de Dorpskerk staan Lynx stoelen met een houten zitschaal, armleggers, koningsblauwe opdekstoffering en een bijbelhouder onder de zitting.

Bij de kleurkeuze van de houten zitschaal is rekening gehouden met bestaande elementen als de preekstoel, nieuwe liturgisch meubilair en het orgel. De koningsblauwe stoffering zorgt voor een krachtige, tijdloze en heldere aanblik en sluit aan bij de stoffering van de stoelen in de koffiehoek.

Cultuurhuus Braakhekke heeft gekozen voor Lynx stoelen met en zonder armleggers en kunststof zitschalen in antraciet en oranje, voorzien van een gestoffeerde zitting. De huisstijlkleuren zijn leidend geweest bij de keuze.

Kerkmeubilair Casala Lynx I kerkstoelen in Dorpskerk Bathmen

 

“Vanwege Covid-19 zijn de Casala Lynx stoelen online gepresenteerd aan onze gemeenteleden.”

André Olden – Voorzitter College van Kerkrentmeesters


Thuis in de kerk

De stoelen zijn aan de kerk geleverd in november 2020. In verband met Covid-19 hebben er nog geen kerkdiensten plaatsgevonden. André Olden geeft aan dat het begrijpelijk, maar ook bijzonder jammer is dat de gemeenteleden de nieuwe stoelen niet konden zien. Hier werd echter al snel een creatieve oplossing voor gevonden.

De Casala Lynx stoelen zijn gepresenteerd in een online uitzending van ‘Thuis in de kerk’; het programma dat de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek iedere dinsdagavond voor gemeenteleden maakt en live uitzendt vanuit de Dorpskerk. De gemeenteleden zijn meegenomen in het keuzeproces en kregen een introductie van de stoel. Hopelijk worden de nieuwe stoelen snel in gebruik genomen en kunnen de gemeenteleden de functionaliteit en het comfort zelf ervaren.

Kerkmeubilair Casala Lynx I kerkstoelen in Dorpskerk Bathmen